Excerpt from:  

Style Snapshot: Pairing Black & White – Kim Kardashian – Celebuzz